<Артикул>DPT0001 <Категория>Акриловые поддоны Triton <Наименование>Акриловый поддон PD1 90х90 <Цена>2707 <Видео> <Картинка>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd1_1.jpg <Картинки>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd1_5.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd1.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd1_4.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd1_3.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd1_2.jpg <Описание_краткое> <Описание_подробно> <Длина>900 <Ширина>900 <Высота_поддона>165 <Форма_поддона>квадрат <Тип_поддона>низкий <Глубина_поддона>55 <Акция>Нет <Новинка>Нет <Артикул>DPT0002 <Категория>Акриловые поддоны Triton <Наименование>Акриловый поддон PD2 90х90 <Цена>2420 <Видео> <Картинка>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_4.jpg <Картинки>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_5.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_3.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_2.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_1.jpg <Описание_краткое> <Описание_подробно> <Длина>900 <Ширина>900 <Высота_поддона>165 <Форма_поддона>полукруг <Тип_поддона>низкий <Глубина_поддона>55 <Акция>Нет <Новинка>Нет <Артикул>DPT0003 <Категория>Акриловые поддоны Triton <Наименование>Акриловый поддон PD4 90х90 <Цена>2985 <Видео> <Картинка>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3617.jpg <Картинки>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3625.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3622.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3616.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_0003_b.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3612.jpg <Описание_краткое> <Описание_подробно> <Длина>900 <Ширина>900 <Высота_поддона>315 <Форма_поддона>полукруг <Тип_поддона>средний <Глубина_поддона>190 <Акция>Нет <Новинка>Нет <Артикул>DPT0005 <Категория>Акриловые поддоны Triton <Наименование>Акриловый поддон PD5 90х90 <Цена>3263 <Видео> <Картинка>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/pd_5_4.jpg <Картинки>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/pd_5_7.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/pd_5_6.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/pd_5_2.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/pd_5_1.jpg <Описание_краткое> <Описание_подробно> <Длина>900 <Ширина>900 <Высота_поддона>430 <Форма_поддона>полукруг <Тип_поддона>глубокий <Глубина_поддона>340 <Акция>Нет <Новинка>Нет <Артикул>DPT0006 <Категория>Акриловые поддоны Triton <Наименование>Акриловый поддон PD6 100х100 <Цена>2580 <Видео> <Картинка>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_4.jpg <Картинки>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_5.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_3.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_2.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/poddon_pd2_1.jpg <Описание_краткое> <Описание_подробно> <Длина>1000 <Ширина>1000 <Высота_поддона>165 <Форма_поддона>полукруг <Тип_поддона>низкий <Глубина_поддона>55 <Акция>Нет <Новинка>Нет <Артикул>DPT0007 <Категория>Акриловые поддоны Triton <Наименование>Акриловый поддон PD7 100х100 <Цена>3055 <Видео> <Картинка>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3617.jpg <Картинки>https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3625.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3622.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3616.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_3612.jpg,https://3tn.in.ua/uploads/poddoni/IMG_0003_b.jpg <Описание_краткое> <Описание_подробно> <Длина>1000 <Ширина>1000 <Высота_поддона>315 <Форма_поддона>полукруг <Тип_поддона>средний <Глубина_поддона>190 <Акция>Нет <Новинка>Нет